pl
home

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem dla zwiedzających targi i innych wydarzeń organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. oraz Partnerów. Regulamin określa w szczególności warunki wstępu (indywidualnego lub w grupie) oraz przepisy porządkowe, które obowiązują Zwiedzających targi i inne wydarzenia organizowane w siedzibie MTP w Poznaniu.

 

Czytaj regulamin na stronie korporacyjnej >