pl
home

 

ZAKRES TEMATYCZNY / THEMATIC SCOPE

 

1. Strefa Smaku i Mody


1. Tasting & Fashion Zone

1.1 Słodycze, napoje, przekąski

1.1 Sweets, drinks, snacks

1.2 Odzież reklamowa, odzież korporacyjna, odzież robocza

1.2 Promotional clothing, corporate clothing, workwear

1.3 Akcesoria, dodatki, opakowania, naczynia

1.3 Accessories, packaging, dishes

1.4 Catering

1.4 Catering

1.5 Inne

1.5 Other

 

2. Strefa Technologii


2. Technology Zone

2.1 Poligrafia reklamowa, druk wielkoformatowy, reklamy zewnętrzne

2.1 Printing of advertisements, large format printing, outdoor advertising

2.2 Maszyny drukujące, CNC, plotery, lasery, sztance, gilotyny, bindownice

2.2 Printing machines, CNC, plotters, lasers, cutters, guillotine, laminator

2.3 Materiały eksploatacyjne

2.3 Supplies

2.4 Web-to-print

2.4 Web-to-print

2.5 Inne

2.5 Other

 

3. Strefa Eventów


3. Events Zone

3.1 Scena, oświetlenie, nagłośnienie, efekty

3.1 Stage, lighting, sound, effects

3.2 Konstrukcje dmuchane i pneumatyczne, targowe, standy, displaye

3.2 Pneumatic and inflatable constructions, stands, displays

3.3 Agencje artystyczne, eventowe, modelek, hostess

3.3 Agencies: artistic, event, models, hostesses

3.4 Inne

3.4 Other

 

4. Strefa Gadżetów i Upominków


4. Gifts Zone

4.1 Upominki, gadżety

4.1 Gifts, gadgets

4.2 Kalendarze, wydawnictwa, artykuły piśmiennicze

4.2 Calendars, publishing, stationery

4.3 Gadżety elektroniczne, domowe, biurowe

4.3 Electronic, home, office gadgets

4.4 Inne

4.4 Other

 

5. Strefa Innowacji


5. Innovations Zone

5.1 Aplikacje mobilne

5.1 Mobile aplications

5.2 Rozwiązania dla e-handlu

5.2 E-commerce solutions

5.3 Grafika komputerowa

5.3 Computer graphics

5.4 Inne

5.4 Other